NIPOS - elektronické sběry statistiky


Elektronické sběry statistických dat za rok 2017

Kult (MK) 01-01

Přístup k výkazu
bude otevřen
v nejbližších dnech.

Kult (MK) 12-01

Roční výkaz o knihovně (s regionálními funkcemi)
za rok 2017


Roční výkaz pro ostatní registrované odborné ZDE!

Kult (MK) 14-01

Roční výkaz
o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2017

Kult (MK) 17-01

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím za rok 2017

Kult (MK) 18-01

Roční výkaz o vydavateli
za rok 2017

tel. 221 507 934 tel. 221 507 933 tel. 221 507 919 tel. 221 507 933 tel. 221 507 918

Kult (MK) 19-01

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury za rok 2017

Kult (MK) 22-01

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2017

Kult (MK) 23-01

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech za rok 2017

Kult (MK) 24-01

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče za rok 2017

Kult (MK) 25-01

Roční výkaz o hudebních tělesech za rok 2017

tel. 221 507 917 tel. 221 507 931 tel. 221 507 922 tel. 221 507 918 tel. 221 507 917

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha
e-mail: statistika@nipos-mk.cz