NIPOS - elektronické sběry statistiky


Elektronické sběry statistických dat za rok 2016

Kult (MK) 01-01

Roční výkaz o divadle
za rok 2016

Kult (MK) 12-01

Roční výkaz o knihovně (s regionálními funkcemi)
za rok 2016


Roční výkaz pro ostatní registrované odborné ZDE!

Kult (MK) 14-01

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2016

Kult (MK) 17-01

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím za rok 2016

Kult (MK) 18-01

Roční výkaz o vydavateli
za rok 2016

ukončen ukončen  ukončen ukončen ukončen
tel. 221 507 934 tel. 221 507 933 tel. 221 507 919 tel. 221 507 933 tel. 221 507 918

Kult (MK) 19-01

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury za rok 2016

Kult (MK) 22-01

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2016

Kult (MK) 23-01

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech za rok 2016

Kult (MK) 24-01

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče za rok 2016

Kult (MK) 25-01

Roční výkaz o hudebních tělesech za rok 2016

ukončen ukončen ukončen  ukončen ukončen
tel. 221 507 917 tel. 221 507 931 tel. 221 507 922 tel. 221 507 918 tel. 221 507 917

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha
e-mail: statistika@nipos-mk.cz

Další informace a kontakty ke statistice kultury naleznete na stránkách NIPOS