NIPOS - elektronické sběry statistiky


FORMULÁŘE PRO ROK 2019 BUDOU K DISPOZICI POČÁTKEM ÚNORA

Kult (MK) 01-01

Roční výkaz
o divadle
za rok 2018

Kult (MK) 12-01

Roční výkaz
o knihovně
(s regionálními funkcemi)
za rok 2018


Roční výkaz pro ostatní registrované odborné ZDE!

Kult (MK) 14-01

Roční výkaz
o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2018

Kult (MK) 17-01

Roční výkaz
o památkových objektech s kulturním využitím za rok 2018

Kult (MK) 18-01

Roční výkaz o vydavateli za rok 2018

tel. 221 507 934 tel. 221 507 933 tel. 221 507 919 tel. 221 507 933 tel. 221 507 918

Kult (MK) 19-01

Roční výkaz
o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
za rok 2018

Kult (MK) 22-01

Roční výkaz
o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2018

Kult (MK) 23-01

Roční výkaz
o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
za rok 2018

Kult (MK) 24-01

Roční výkaz
o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče za rok 2018

Kult (MK) 25-01

Roční výkaz
o hudebních tělesech
za rok 2018

tel. 221 507 917 tel. 221 507 931 tel. 221 507 922 tel. 221 507 918 tel. 221 507 917

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha
e-mail: statistika@nipos.cz