NIPOS - elektronické sběry statistiky


Elektronické sběry statistických dat za rok 2023
Kult (MK) 01-01

Roční výkaz
o divadle
za rok 2023

Kult (MK) 12-01

Roční výkaz
o knihovně
(s regionálními funkcemi)
za rok 2023

Roční výkaz pro ostatní registrované odborné knihovny

Kult (MK) 14-01

Roční výkaz
o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) za rok 2023

Kult (MK) 17-01

Roční výkaz
o památkových objektech s kulturním využitím za rok 2023

Kult (MK) 18-01

Roční výkaz o vydavateli za rok 2023

e-mail: gerbery@nipos-mk.cz e-mail: grycova@nipos-mk.cz e-mail: novakova@nipos.cz e-mail: lindnerova@nipos.cz e-mail: razakova@nipos.cz

Kult (MK) 19-01

Roční výkaz
o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
za rok 2023

Kult (MK) 22-01

Roční výkaz
o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2023

Kult (MK) 23-01

Roční výkaz
o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech
za rok 2023

Kult (MK) 24-01

Roční výkaz
o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče za rok 2023

Kult (MK) 25-01

Roční výkaz
o hudebních tělesech
za rok 2023

email: razakova@nipos.cz email: gonzalezova@nipos.cz email: peroutkova@nipos.cz email: novakova@nipos.cz email: gonzalezova@nipos.cz

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha
e-mail: statistika@nipos.cz