Registrace nové zpravodajské jednotky - festivaly 2016

Zpravodajská jednotka  (Název zpravodajské jednotky - pořadatele)

Adresa


Korespondenční Adresa

Vyplňuje se pouze pokud se liší od údajů v oddílu Zpravodajská jednotka a Adresa


 (Vedoucí, ředitel apod.)
Osoba, která tento výkaz sestavuje:


Sběr byl ukončen. Je možné pouze prohlížení a export dat.