Registrace nové zpravodajské jednotky - hudební tělesa 2016

Zpravodajská jednotka  (Název zpravodajské jednotky)

Adresa

Korespondenční Adresa

Vyplňuje se pouze pokud se liší od údajů v oddílu Zpravodajská jednotka a Adresa


 (Vedoucí, ředitel apod.)
Osoba, která tento výkaz sestavuje:


Sběr byl ukončen. Je možné pouze prohlížení a export dat.