Registrace nové zpravodajské jednotky - muzea a galerie 2016

Zpravodajská jednotka  (Název zpravodajské jednotky)

Adresa


Klasifikace muzeí, památníků a galerií podle převládajícího předmětu sbírek a výstav (vhodné zaškrtněte)


Seznam a klasifikace poboček muzeí a galerií (podle převládajícího předmětu sbírek a výstav)Přidat další pobočku

Vyplní se jmenovitě všechny pobočky muzeí a galerií (počet poboček odpovídá ř. 0103).
(Kód klasifikace pobočky se označí podle předcházející tabulky.)
Osoba, která tento výkaz sestavuje:


Sběr byl ukončen. Je možné pouze prohlížení a export dat.