Registrace nové zpravodajské jednotky - veřejná správa - 2016

Zpravodajská jednotka  (Název zpravodajské jednotky - krajský nebo obecní úřad)

Adresa


Typ zpravodajské jednotky - výběr mutace výkazu
Osoba, která tento výkaz sestavuje:


Sběr byl ukončen. Je možné pouze prohlížení a export dat.