Registrace nové zpravodajské jednotky - zájmová činnosti - kulturní domy 2016

Zpravodajská jednotka  (název zpravodajské jednotky)

Korespondenční adresa
Adresa kulturního domu č. 1
Typ zařízení - vyberte odpovídající položky
ANO / NE Bezbariérový přístup - ANO / NE
Subjekt s vlastními prostory pro pořádání akcí (např. příspěvkové organizace, s.r.o., o.p.s., o.s. apod. ano    ne ano    ne
Subjekt bez vlastních prostor pro pořádání akcí
(prostory si většinou pronajímá u jiných subjektů)
ano    ne ano    ne
Pouze objekt s prostory bez pořadatelských pracovníků
(např. org. složky, kulturní komise či odbor OÚ, MěÚ)
ano    ne ano    ne
Osoba, která tento výkaz sestavuje:


Sběr byl ukončen. Je možné pouze prohlížení a export dat.